เที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่จำเป็นแค่ไหนมาดูกัน !

ช่วงนี้ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ทั้งการให้ความรู้และการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามแนวทางการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่กัน ซึ่งหลายคนย่อมมีความรู้สึกว่าการท่องเที่ยวคือการพักผ่อน ทำไมจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอะไรมากมาย หากทำเช่นนี้แล้วการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นย่อมไม่สนุกแน่ การท่องเที่ยววิถีใหม่เป็นการนำรูปแบบการปฏิบัติที่ช่วยป้องกันการติดต่อของเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะที่ เข้ามาเป็นกิจวัตรประจำวันที่ทุกคนต้องทำตาม เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งข้อปฏิบัติอาจจะมีหลายขั้นตอน แต่สำหรับบางคนที่เดินทางออกนอกบ้านไปทำงานหรือไปซื้อของอยู่เป็นประจำ การปฏิบัติที่นำมาใช้ในการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ถือเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว ทั้งการล้างมือ การใส่ผ้าปิดจมูกและการวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งทุกอย่างที่ทำในการท่องเที่ยววิถีใหม่ล้วนส่งผลในการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคได้ เพราะเราไม่มีทางรู้ได้ว่าคนไหนเป็นพาหะของโรคโควิด-19 บ้าง ดังนั้นการป้องกันตัวเองด้วยการปฏิบัติตนตามวิถีใหม่จึงเป็นช่องทางที่สามารถช่วยป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี ซึ่งหากท่านต้องการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัยจากการโรคร้ายต่าง ๆ […]